Politică de confidențialitate și GDPR

Vă mulțumim anticipat pentru citirea informațiilor de mai jos.
Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Legii nr. 506/2004 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicaţiilor electronice și Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (şi de abrogare a Directivei 95/46/CE), suntem obligați să gestionăm în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau alte persoane și să le folosim numai în scopurile cu care ați fost de acord.

Definiții
edituracuantic.ro („Site-ul“) este o platformă de informații despre activitățile și publicațiile Editurii Cuantic. „Regulamentul GDPR“ este Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
„Date personale“ se referă la orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Actualizările și modificările Politicii de confidențialitate sunt valabile imediat după afișarea în Site și/sau notificarea prin email.

Ce informații colectăm?
Informații care au fost date voluntar

În momentul în care v-ați abonat la un newsletter al Editurii Cuantic, adresa dumneavoastră de e-mail ne-a fost furnizată voluntar de către dumneavoastră.
Când ne contactați prin e-mail sau telefonic, sau ați plasat o comandă pe Site, ne oferiți voluntar informații pe care le putem procesa după aceea, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail.

Informații pe care le colectăm în mod automat prin intermediul Site-ului

Când vizitați Site-ul, înregistrăm automat informații cum ar fi adresa IP, sistemul de operare, istoricul de cumpărături (dacă există) și alte date, prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii.

Temeiul legal pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră
Temeiul legal pentru prelucrarea informațiilor oferite de dumneavoastră este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract“ (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract“ (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul UE 679/2016).
Legislația actuală și Regulamentului GDPR care intră în vigoare din data de 25 mai 2018 stipulează că nu este nevoie de consimțământul dumneavoastră în condițiile în care prelucrarea informațiilor este necesară pentru încheierea unui contract, pentru îndeplinirea unei obligații legale sau în interes legitim.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor colectate automat prin cookies sau alte tehnologii este consimțământul dumneavoastră, pe care l-ați dat în mod implicit atunci când ați accesat Site-ul.

 

În ce scopuri colectăm datele dumneavoastră personale?
1.         Dacă sunteți Client/Cumpărător, vă colectăm datele pentru a vă informa despre validarea, expedierea și facturarea comenzilor dumneavoastră.
2.         Pentru a vă trimite newslettere prin e-mail, numai cu consimțământul dumneavoastră.
3.         Pentru a vă răspunde la mesajele prin care ne solicitați diverse informații.
4.         Pentru a pregăti încheierea unui contract.

Dacă hotărâți să nu mai primiți newslettere pe bază de abonare, puteți să vă dezabonați apăsând linkul de la sfârșitul mesajelor din newsletter.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?
Păstrăm datele personale doar atât timp cât este necesar pentru scopul agreat.
Dacă doriți să nu mai primiți newsletterele Editurii Cuantic și utilizați opțiunea „Dezabonare“, datele dumneavoastră personale vor fi șterse definitiv din bazele noastre de date.

 

Trimitem datele dumneavoastră personale unor terți?
Nu trimitem datele dumneavoastră personale unor terțe părți pentru a fi utilizate în scopuri comerciale, dar este posibil să le trimitem instanțelor de judecată, parchetelor sau altor autorități pentru a ne supune legilor în vigoare sau unei proceduri legale obligatorii.

Editura Cuantic nu stochează nici un fel de informație de pe cardurile de plată ale utilizatorilor.
Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către lumeacredintei.com, ci doar de catre instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
3D Secure: 3D Secure înseamnă o nouă abordare globala a autentificarii cumpăratorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Aceasta măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecarui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online.

 

Drepturile dumneavoastră
1.         Dreptul la informare înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
2.         Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
3.         Dreptul la actualizare/rectificare înseamnă că aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete.
4.         Dreptul de ștergere înseamnă că, în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
5.         Dreptul de a restricționa procesarea – în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
6.         Dreptul de a vă opune procesării înseamnă că în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
7.         Dreptul de a vă opune prelucrării automate înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată.
8.         Dreptul la portabilitatea datelor înseamnă că aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesator la altul.
9.         Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de Acces, vă vom oferi un motiv. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
10.       Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
11.       Dreptul de a vă retrage consimţământul înseamnă că aveți dreptul de a retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.